Generelle koder

Godartede tumorer (obs Multiple exostoser Q78.6)
    Knogler, lange OE D16.0
    Knogler, lange UE D16.2
 
DE344 Konstitutionel kæmpevækst

Retts syndrom F84.2

Arvelig motorisk og sensorisk neuropati (f.eks. Charcot-Marie Tooth) G60.0
Muskeldytrofi G71.0
Cererbral parese G80.0

Kontraktur af led M24.5
Hypermobilitetssyndrom M35.7
Hoftesmerter M24.8
Ledsmerte M25.5
Stivhed i led M25.6
Fremmedlegemerest i bløddele M79.5


DM863 Kronisk multifokal osteomyelitis


Underkropspræsentation O32.1

Arthrogryposis multiplex cong Q74.3
Osteogenisis Imperfacta Q78.0
Multiple exostoser Q78.6
Neurofibromatose Q85.0
Marfan's syndrom Q87.4
Downs syndrom Q90.9
Turners syndrom Q96.8

Spastisk gang R26.1
Andre vanskeligheder med at gå R26.2
Andre og uspecificerede symptomer/tegn fra bevægeapperatet R29.8
Forsinket udvikling R62.0
Unormale fund ved billeddiagnostik af ekstremiteter R93.6

M86           Knoglemarvsbetændelse

M86.0        Osteomyelitis acuta haematogenes

M86.1        Anden akut osteomyelit

M86.3        Osteomyelitis chronica multifocalis

M86.9        Osteomyelit uden specifikation

 

M87           Knoglenekrose

M87.0        Osteonecrosis aseptica idiopathica (Panner)

M87.2        Osteonecrosis posttraumatica

M87.3        Anden form for sekundær osteonekrose (AVN efter spica/op.)

M87.9        Osteonekrose uden specifikation

 

M89           Andre knoglesygdomme

M89.1        Epifyselukning

M89.2        Andre vækst- og udviklingsforstyrrelser i knogler