Vejledning ved udfyldelse af Genoptræningsplaner GOP

Vejledning ved udfyldelse af Genoptræningsplan (GOP)Røde punkter SKAL udfyldes, grønne punkter KAN udfyldes


1.

Dato for hvornår genoptræning kan påbegyndes


2.

Ambulant kontrol på sygehus? (Ja/nej/ved ikke)

  • (hvis JA, så angiv gerne dato for kontrol)


3.

Genoptræning i kommune eller på sygehus?


4.

Praktiske oplysninger fx kørsel, tolk, særlige ønsker (KAN udfyldes ved behov)


5.

Type af genoptræning (genoptræning/specialiseret genoptræning/

egentræning efter instruks fra sygehus)

  • (ved specialiseret genoptræning angives hvilket sygehus og afdeling den skal sendes til)


6.

Henvisningsdiagnose for genoptræningsforløb

  • primærdiagnose som SKS-kode og tekst

  • eventuelle bidiagnoser som SKS-koder


7.

Supplerende kliniske oplysninger (KAN udfyldes ved behov)


8.

Intervention ved indlæggelse (KAN udfyldes ved behov)


9.

Funktionsevne FØR sygdom


10.

Aktuel funktionsevne


11.

Genoptræningsbehov ved udskrivelse/på nuværende tidspunkt


12.

Dato for udfyldelse af skemaOvenstående punkter skal følges i den skrevne rækkefølge, da det er den rækkefølge de optræder på formularen i Opus, når sekretæren skriver den ind. Hvis der ikke er kommentarer til punkt 4, 7 og 8 dikteres fx ”punkt 7 tomt/intet” eller ”punkt 7 springes over”


Vejledningen er vedtaget på Lederforum d. 12.12.13 og er gældende i ort.kir.klinik pr. 1. januar 2014/JGE 10.12.13