Velkommen‎ > ‎KLINISKE VEJLEDNINGER‎ > ‎16 Foden‎ > ‎

Forløbsbeskrivelse (Fys/OP) ved tibialis anterior transposition

Transposition af senen til tibialis anterior anvendes til behandling af recidiv efter tidligere klumpfodsbehandling, hvis tibialis anterior anses for at have deformerende kraft. Dette ses blandt andet ved kraftig supination i svingfasen.

Indikation og seriegips

Indikationen stilles ofte i samarbejde mellem læge og fysioterapeut under hensyn til kendskab til det hidtidige forløb. Der aftales præoperativ seriegips i fysioterapeutisk regi. Fysioterapeuten indkalder familien til dette og giver samtidig besked til Klaus Hindsø (hindso@dadlnet.dk), så operationsdato kan fastlægges ca. 3 måneder efter påbegyndt behandling. Seriegipsbehandling afsluttes 7-14 dage forud for operationsdatoen.

Operation

For at bevare maksimal kraft i dorsalflektion over fodleddet flyttes hele senen og ikke kun laterale halvdel. For at undgå senere overkorrektion flyttes senen til gengæld ikke helt ud på fodens laterale side, men transponeres til cuneiforme laterale. Der anvendes pull-out wire-teknik, men hos større børn kan anden fiksation overvejes. Ved fiksation til cuneiforme laterale bevarer man muligheden for senere “dobbeltostetomi”. Achillessene-forlængelse foretages ofte i samme seance. Postoperativt anlægges høj gips, med foden i dorsalflektion og i abduceret “Ponsetistilling”. Gipsen skal være høj for at bevare den opnåede subtalære abduktion. Der skal normalt ikke ordineres postoperativ rtg. af foden.
    Operatøren skal opskrive patienten til fjernelse af pull-out-wire efter 6-8 uger, operatøren skal udfærdige genoptræningsplan til kommunal genoptræning med start efter amotio. Desuden skal operatøren ordinere Bandagistfremstillede  Ankel-Fod-Orthoser til natbrug: "Rp AFO til natbrug med foden i dorsalflektion, forfodsabduction og med godt hold på hælen - som led i behandlingen"

Fjernelse af pull-out-wire

Pull-out-wire fjernes 6 uger postoperativt i generel anæstesi. Der skal foreligge præoperativ røntgen af foden. Postoperativ røntgen tages kun hvis der er tvivl om retineret wire. 
Inden for den første uges tid anlægges ved gipseportør og fysioterapeut en høj, aftagelig Soft-Cast bandage til natbrug. Denne bandage anvendes til natskinner udleveres af bandagisten. Postoperativt skal operatøren sikre sig, at der foreligger bandagisthenvisning og genoptræningsplan, som beskrevet ovenfor. Der skal planlægges kontrol i Fys/Bandagist-ambulatoriet efter 6-8 måneder.

Ambulant opfølgning

Ved kontrollen 6-8 måneder efter afbandagering tages stilling til den fortsatte brug af natskinne. Næste kontrol 6 måneder senere kan i ukomplicerede tilfælde være afsluttende.