Velkommen‎ > ‎

Formål med uddannelsen

Formålet med dit ophold her er naturligvis at lære dig så meget som muligt om diagnostik og behandling af både almindelige og specielle børneortopædiske tilstande. Uddannelsen i børneortopædi foregår væsentligst via den teoretiske uddannelse i undervisningsstillingen, samt på blandet ortopædkirurgisk afdeling i 1.reservelægeuddannelsen. Det kan næppe forventes, at den kommende speciallæge opnår nogen større egentlig operativ rutine indenfor den klassiske børneortopædi, men der er ingen formelle begrænsninger.

 

Fra målbeskrivelsen kan du finde tabellen herunder. Fra Porteføljen kan du finde de mål fra log-bogen, som du skal have udfyldt inden du afslutter hoveduddannelsen. Samme sted kan du finde det kompetencekort, som du gerne skulle kunne udfylde efter dit fokuserede ophold hos os.


En af de sidste dage under dit fokuserede ophold afholdes afslutningssamtale. Her gennemgår vi målbeskrivelse og kompetencekort. Du skal inden samtalen have svaret på disse spørgsmål, så vi kan fokusere samtalen. Efter samtalen kan de mål, som du har opfyldt godkendes i www.logbog.net.

  Børneortopædi: Mål

  Læringsstrategi

  Evalueringsmetode

  Skal kunne diagnosticere og visitere skoliose, kyfose, klumpfods- og andre deformiteter

  Klinisk arbejde, konference, specialespecifikt kursus, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus

  Skal kunne diagnosticere og behandle de almindeligt forekommende børnefrakturer og luksationer

  Klinisk arbejde, specialespecifikt kursus,selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus, Dialog over porteføljeoptegnelser

  Skal kunne diagnosticere og visitere battered child syndrom

  Klinisk arbejde, specialespecifikt kursus, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus

  Skal kunne redegøre for, diagnosticere og visitere patienter med anisomeli

  Klinisk arbejde, konference, specialespecifikt kursus, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus

  Skal kunne diagnosticere og visitere kongenit hofteluksation og redegøre for behandlings-principperne

  Klinisk arbejde, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse (med skema) : Kongenit hofteluksation

  Skal kunne diagnosticere og visitere sent opdaget kongenit hofteluksation samt morbus Calvé-Legg-Perthes og epifysiolysis capitis femoris

  Klinisk arbejde, specialespecifikt kursus, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus

  Skal kunne diagnosticere og foretage den akutte behandling af osteomyelit samt septisk og aseptisk artrit

  Klinisk arbejde, specialespecifikt kursus, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus, Dialog over porteføljeoptegnelser

  Skal kunne diagnosticere og visitere obstetriske ekstremitetsskader samt de hyppigste kongenitte ekstremitetsmisdannelser

  Klinisk arbejde, speciale-specifikt kursus, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus

  Skal kunne redegøre for indikation for ortopædisk behandling af patienter med cerebrale pareser og andre neuromuskulære lidelser

  Klinisk arbejde, specialespecifikt kursus, selvstudier

  Struktureret kollegial bedømmelse, Godkendt kursus

Undersider

Undersider (2): Kompetencekort logbog